Forbedringsprisen NM i gruppearbeid

Forbedringsprisen NM i gruppearbeid

Forbedringsgruppen “TK 98/019” ved Hydro Rafnes har vunnet Forbedringsprisen for 1999.

Forbedringsprisen (KF-prisen) deles ut årlig av NFKL, Forbedringspriskomiteen, til den beste forbedringsgruppen i Norge (blant de innsendte søknadene). Kriteriene til forbedringsprisen er bygget noe om for å gjøre det enklere å gi en nøyaktig evaluering av forbedringsarbeidet. Alle grupper som arbeider med systematisk forbedring av kvalitet (problemløsningsgrupper, KF-prosjekter, kvalitetssirkler, “process reengineerings-grupper”, KS-grupper, etc.) kan nomineres til prisen.

Vinner av kvalitetsforbedringsprisen

Det var en stolt forbedringsgruppe bestående av Frode Nordås, Rune Gundersen, Øystein Stafsnes, Sverre K. Paulsen og veileder Inger Anne Gaathaug som mottok prisen på årets Kvalitetsdager. Bak prisutdelingen står Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap (NFKL), og prisen er tidligere kjent som Kvalitetsforbedringsprisen og kvalitetssirkelprisen. Slike priser har vært utdelt siden 1967, og i år er priskriteriene lagt om og gir en sjekkliste for hva som kjennetegner et godt utført prosjektarbeid.

Stor betydning

Adm. dir. Leif Hellebø i Hydro Rafnes gir gruppen full honnør, og understreket i sin tale ved tildelingen den store betydningen av praktisk forbedringsarbeid på den enkelte arbeidsplass. Hydro Rafnes er så fornøyd med gruppens arbeid, at man inviterer de fem med på en studietur til Brasil.

Vedlikeholdsproblem

Normalt skal fundafiltrene, som fjerner salt fra luten, ha ett års vedlikeholdsintervall. Problemer var at filtrene ofte måtte til reparasjon og overhaling innen året var omme. Dette problemet ville gruppen løse, og målet var ingen avvik i forhold til planlagt vedlikeholdsintervall på filtrene.
Gruppen har bl.a. benyttet seg av idédugnader, bruk av teknisk historikk, analyserapporter fra laboratoriet, erfaringer fra mekanikere og man har konferert med ressurspersoner.

Fant løsning

Løsningen man kom frem til bl.a. ut fra analyserapporter, var å forlenge alle sugestussene til opprinnelig lengde og sentrere innløpene. Dette viste seg på være vellykket – de tre filtrene i produksjonen har vært i drift i henholdsvis 12, 16 og 20 måneder. Dagens situasjon viser ingen forandringer av filtrene eller kvalitet på produktet.

Prisen for beste 1.gangssøker vant Hydro Energi, Tyin Kraftverk forbedringsgruppen “Energibunten”

Gruppen består av: Per Magne Gullaksen, Åge Hestetun, Andreas Berg, Tor Finnebotten, Nils Petter Kvale.

Forbedringsgruppen har arbeidet med og løst oppgaven med å redusere det interne energiforbruket med 25 %.
Gruppen har klart å ta metodikken fra dette prosjektet inn i det dagløige arbeidet. Ved Tyin Kraftverk var det en driftsforstyrrelse som i alle år hadde gjentatt seg jevnlig. Ved hjelp av Kvalitetsforbedringstrappen kom man frem til en løsning og den gjentagende driftsforstyrrelsen er fjernet.
Gruppen har mottatt diplom og pins.

Forbedringsprisen (KF-prisen) har 3 formål:

Den skal uttrykke en ideell standard for gruppearbeid innenfor kvalitetsforbedring.
Den gir kriterier for sammenligning av grupper og kåring av “den beste i klassen”.
Den er et verktøy for selvevaluering av grupper.

Hvorfor bør din gruppe bruke dette verktøyet?
En selvevaluering av gruppen gir grunnlag for å avdekke og følge opp forbedringsområder.
Ved å delta i konkurransen får søkerne målt seg mot andre grupper.

Vinnere av Forbedringsprisen

1999 Forbedringsgruppen TK 98/019 ved Hydro Rafnes
1998 KF-gruppen “Spenningstrussel” fra Hydro Aluminium, Årdal Metallverk.
1997 KF-gruppen “Sprøyterøret” fra Norske Skog, Follum Fabrikker.
1996 KF-gruppen “TK-prosjekt 94/021” fra Hydro Rafnes.
1995 KF-gruppen “F-Max” fra Hydro Magnesium, Porsgrunn.
1994 KF-gruppen “002” fra Hydro Agri, Porsgrunn.
1993 KF-gruppen “Sprøyterøret” fra Norske Skog, Follum Fabrikker.
1992 Kvalitetssirkelen “Skip 11” fra Phillips Petroleum Company Norway, Stavanger.
1991 Kvalitetssirkelen “Dampen” fra Norske Skog, Skogn.
1990 Kvalitetssirkelen “Troika`n” fra Norske Skog, Skogn.
1989 Kvalitetssirkelen “Backup-ringen” fra Braathens SAFE, Tekn. avd., Sola.
1988 Kvalitetssirkelen “Shapen” fra Hydro Karmøy, Valseverket, Håvik.
1987 Kvalitetssirkelen “Knuser`n” fra AS Sydvaranger, Kirkenes.
1986 Kvalitetssirkelen “Skrivehjulet” fra Hydro Rafnes, Herre.
1985 Kvalitetssirkelen “Labbetuss” fra Det Norske Veritas, Oslo.
1984 Ikke utdelt
1983 Kvalitetssirkelen “Kapsel EN” fra Borgestad Fabrikker, Skien.

OBS!! Denne siden er ikke lenger aktiv, men brukes til minne om NFKL!