Den norske Kvalitetsprisen basert på EFQM-modellen

Den norske Kvalitetsprisen basert på EFQM-modellen

Den norske Kvalitetsprisen (DnK) basert på EFQM-modellen er et ledelsesverktøy og en metode for systematisk virksomhetsutvikling. Modellen for DnK er identisk med The EFQM Excellence Model som er utviklet av The European Foundation for Quality Management (EFQM). EFQM deler årlig ut Den Europeiske Kvalitetsprisen “The European Quality Award” (EQA).

Arthur F. UlrichsenHva er internevaluering?

Internevaluering er en sammenhengende og systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter og resultater i forhold til en virksomhetsmodell. Internevaluering er en prosess som gjør det mulig for virksomheten å skille mellom dens sterke sider og områder for forbedring. Dette kan videreføres i handlingsplaner som følges opp for å måle fremgang.

Hva er fordelene ved å søke Den norske Kvalitetsprisen?

Hovedargumentet for å søke Den norske Kvalitetsprisen bør være å sette totalkvalitet i fokus gjennom søkerprosessen. Tilbakemeldinger fra tidligere søkere er entydig positive med hensyn til nytteverdien for virksomheten.

Gjennom søkerprosessen får virksomheten beskrevet sin nå-situasjon som grunnlag for forbedringer. Dette innebærer en systematisk og kritisk gjennomgang av virksomhetens prosesser og sentrale virksomhetsområder. Søkerprosessen skaper motivasjon, samarbeid og fremdrift i virksomhetsutviklingen.
Alle søkere får en tilbakemelding i form av en rapport utarbeidet av en evalueringsgruppe nedsatt av NFKL. Disse evalueringsgruppene består av kvalifiserte personer med ulik bakgrunn trenet av NFKL. Eksaminatorene bruker minimum 150 timer pr bedrift som evalueres.

Evalueringen viser virksomhetenes sterke sider og områder for forbedring. Informasjonen kan brukes til å sammenligne seg med de beste i Norge og Europa. Det koster for tiden kr 30.000,- for store virksomheter og kr. 20.000,- for små og mellomstore virksomheter å søke. Noe mer kostnadseffektivt konsulentarbeid finnes neppe.

Tilbakemeldingsrapporten er kanskje markedets rimeligste “konsulenthjelp” og kan danne grunnlag for virksomhetens videre arbeid i egen regi. De virksomheter som når “finalen” får i tillegg besøk av evalueringsgruppen, noe som gir ekstra verdi for søkeren. Tilbakemeldingsrapporten kan også danne grunnlag for benchmarking i egen virksomhet og mot andre virksomheter.

En søknad om Den norske Kvalitetsprisen kan være en forberedelse til å søke “The European Quality Award”. Materiellet til DnK er på norsk, tilbakemeldingene er på norsk, og det er rimeligere å søke Den norske Kvalitetsprisen enn Den Europeiske Kvalitetsprisen.

Hvem kan søke Den norske Kvalitetsprisen?

Alle virksomheter i Norge kan søke, både store og små, private og offentlige. Søknadene behandles konfidensielt. Søkeren må ikke ha vunnet Den norske Kvalitetsprisen de siste 3 årene.

Hvordan søke?

Virksomheten utarbeider selv en egenbeskrivelse basert på kriteriene i DnK. Nødvendig materiell fås kjøpt ved henvendelse til NFKL.
Kriteriene er delt opp i 9 hovedgrupper:

LEDERSKAP

Søknaden må vise hvordan toppledergruppen og ledere på alle nivåer gjennom sin adferd og sine handlinger stimulerer til, støtter, og aktivt fremmer en kultur med basis i totalkvalitet.

POLICY OG STRATEGI

Søknaden må vise hvordan virksomheten etablerer, tar i bruk, gjennomgår og revurderer policy og strategi, og omsetter policy og strategier til planer og handlinger.

MEDARBEIDERE

Søknaden må vise hvordan virksomheten utløser det fulle potensialet hos sine medarbeidere.
SAMARBEIDSPARTNERE OG ANDRE RESSURSER Søknaden må vise hvordan virksomhetens ressurser styres på en effektiv måte, samt forholdet til sine samarbeidspartnere.

PROSESSER

Søknaden må vise hvordan virksomheten identifiserer, styrer, gjennomgår og forbedrer sine prosesser.

KUNDER. RESULTATER

Søknaden må vise hva virksomheten oppnår med hensyn til å tilfredsstille de eksterne kundene.

MEDARBEIDERE. RESULTATER

Søknaden må vise hva virksomheten oppnår med hensyn til å tilfredsstille medarbeiderne.

SAMFUNNET. RESULTATER

Søknaden må vise hva virksomheten oppnår med hensyn til å tilfredsstille behovene og forventningene til det lokale, nasjonale og internasjonale samfunnet som helhet (i den grad dette er relevant). Dette omfatter oppfatningen av virksomhetens fremgangsmåte i forhold til livskvalitet, miljø og til bevaring av jordens ressurser, og virksomhetens egne effektiviseringstiltak. Dette inkluderer forholdet til myndigheter og virksomheter som lager rammebetingelser for virksomheten.

NØKKELOMRÅDER. RESULTATER

Søknaden må vise hva virksomheten oppnår i forhold til sine planlagte virksomhetsmål og når det gjelder å tilfredsstille behov og forventninger fra alle som har finansielle eller andre interesser i virksomheten.

NFKL tilbyr også åpne kurs og bedriftsintern opplæring i praktisk bruk av modellen.

Mer informasjon om EFQM-modellen finner du på EFQMs hjemmesider:www.efqm.org

OBS!! Denne siden er ikke lenger aktiv, men brukes til minne om NFKL!