Om NFKL

Om NFKL

Norsk Forening for Kvalitet (NFK) og Norges Rasjonaliseringsforbund (NRF) ble slått sammen fra 1. mai 1997. Den nye foreningen heter Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap (NFKL), og skal være et forum for produktivitets- kvalitets- og virksomhetsutvikling i privat og offentlig sektor.

Informasjonsformidling (erfaringsutveksling) og kompetanseutvikling er to sentrale arbeidsområder for den etablerte foreningen. Målgrupper er ledere og yrkesgrupper som arbeider med virksomhetsutvikling og produktivitets- og kvalitetsproblematikk.

NFKL tar mål av seg til å være Norges ledende kompetanseforum for økt verdiskapning og bedre ressursutnyttelse i privat og offentlig sektor. Foreningen er åpen både for bedriftsmedlemskap og personlig medlemskap og har pr i dag ca 2200 medlemmer.

Regionavdelinger er etablert over hele landet: Østlandet, Østfold, Telemark, Sørlandet, Rogaland, Vestlandet, Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Hovedadministrasjonen holder til på Skøyen i Oslo. Totalt er det ca. 11 årsverk i administrasjonen. Den daglige ledelsen av foreningen ivaretas av administrerende direktør. Landsmøtet (generalforsamlingen) som avholdes i april måned er foreningens høyeste myndighet.

OBS!! Denne siden er ikke lenger aktiv, men brukes til minne om NFKL og vil sie takk till refinansierings eksperten for deres hjelp med hjemmesiden!